Publikacje

W latach 2020 – 2023 eksperci związani z inicjatywą Nauka przeciw pandemii wraz z zaproszonymi wybitnymi przedstawicielami świata medycyny i nauki przygotowali trzy kompleksowe opracowania poświęcone charakterystyce choroby COVID-19, dostępnej profilaktyce, leczeniu i zagrożeniom wynikającym z POST-COVID.

Biała księga 2023
Trzy lata pandemii
Biała księga 2021
Objawy i skutki COVID-19
Biała księga 2020
Szczepienia przeciw COVID-19

Przedstawiciele środowiska naukowego w ramach inicjatywy

„Nauka przeciw pandemii”

przygotowali białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne
technologie i efektywność” będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.

Pobierz białą księgę

Zawarte w niej treści stanowią wsparcie dla środowiska lekarskiego i służb medycznych, którzy mają codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz ogółu społeczeństwa, którzy poszukują popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i typów stosowanych szczepionek. Publikacja to pierwszy, tak kompleksowy, dokument przygotowany przez przedstawicieli nauki i medycyny praktycznej na rzecz edukacji i szerzenia rzetelnej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19.

„Nauka przeciw pandemii” to otwarta inicjatywa, do której mogą dołączyć eksperci, organizacje i instytucje pragnące zaangażować się na rzecz szerzenia rzetelnej wiedzy i edukacji wskazanych środowisk, przyczyniając się tym samym do wzrostu wyszczepialności przeciw SARS-CoV-2 i przyspieszenia końca pandemii. Eksperci i organizacje zrzeszeni pod tym szyldem działają zgodnie z celami i założeniami Narodowego Programu Szczepień. Autorami pierwszej publikacji jest Rada Programowa NPP.

Na kanwie sukcesu pierwszej publikacji ekspertów zrzeszonych w inicjatywie „Nauka przeciw pandemii” i w oparciu o konieczność dalszej edukacji społeczeństwa, grono ekspertów postanowiło przedstawić szereg analiz i rekomendacji, mających realny wpływ na zdrowie Polaków. Brak wiedzy opartej na faktach naukowych może sprzyjać dezinformacji, dlatego też zespół kilkunastu klinicystów i naukowców z kluczowych dziedzin medycyny i biologii przygotował białą księgę pod tytułem:

„Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”.

Pobierz białą księgę

Autorami Białej Księgi pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów” jest Rada Klinicystów inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”, w skład której wchodzą:

 • Dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakologia
 • Prof. Andrzej M. Fal (przewodniczący)
 • Prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiologia
 • Dr Bożena Homola, pulmonologia
 • Prof. Zbigniew Hruby, nefrologia
 • Prof. Adam Kobayashi, neurologia
 • Prof. Bartosz Łoza, psychiatria
 • Prof. Andrzej Matyja, chirurgia
 • Prof. Piotr Pruszczyk, angiologia
 • Dr hab. n. med. Piotr Rzymski, biolog, immunologia
 • Prof. Jacek Szepietowski, dermatologia
 • Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, intensywna terapia, układ oddechowy
 • Prof. Jan Szczegielniak, fizjoterapia
 • Prof. Jacek Wysocki, pediatria
 • Prof. Joanna Zajkowska, choroby zakaźne
 • Dr n. o zdr. Sebastian Zduński, fizjoterapia

Trzecią część opracowania z serii „Nauka przeciw pandemii” stanowi kompendium prezentujące przebieg pandemii, dominujące objawy kliniczne, dostępne leczenie. Dużo uwagi jest poświęcone wpływowi zmienności wirusa na te parametry oraz dominującej roli szczepień, ich zasięgu, harmonogramu i możliwościom adaptacji szczepionki. W niniejszym opracowaniu analizie poddana została także ważna część mapy zdrowotnej świata w trzy lata po de facto ogłoszeniu pandemii COVID-19 przez WHO, którą kształtują zespoły objawów i dolegliwości obecne u wielu osób, które przechorowały COVID-19. Powszechnie znamy je jako post-COVID.

Pobierz białą księgę

Autorami Białej księgi pt. „COVID-19 – trzy lata pandemii: nowe warianty, stała konieczność szczepień, narastający post-COVID” są:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal
 • Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 • Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
 • Dr Jacek Krajewski
 • Dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pyrć
 • Dr hab. n. med. Piotr Rzymski
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
 • Dr Michał Sutkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska