Publikacje

Najważniejsze i najbardziej aktualne materiały prasowe na temat szczepień przeciw COVID-19. Obalamy mity i tłumaczymy niewyjaśnione.

Zalecenia dot. informowania o szczepieniach przeciw COVID-19

Zestaw strategii, które pomogą w rzetelnym informowaniu o szczepieniach przeciwko SARS-CoV- 2 przedstawili naukowcy związani z inicjatywą „Nauka przeciw pandemii”. Wymieniają m.in. konieczność zaangażowania przekazujących fachową wiedzę niezależnych ekspertów, czy zwalczanie fake-newsów.

Wersja 2.0 białej księgi na temat szczepień przeciw COVID-19

Rada programowa inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” publikuje zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” będącej kompendium wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19. Wydanie 2.0 publikacji zostało rozszerzone o rozdział omawiający technologię wektorową, na której bazuje kolejna dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej szczepionka przeciw COVID-19, a także zaktualizowane informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

Sukces nauki w walce z infodemią

W polskim społeczeństwie rośnie zapotrzebowanie na merytoryczną i sprawdzoną wiedzę zwalczającą dezinformację i krążące mity w dyskusji na temat szczepień przeciw COVID-19. Udowadnia to „Nauka przeciw pandemii”, która w ciągu miesiąca od powstania była przywoływana przez największe polskie media. Inicjatywa zrzesza uznanych ekspertów ze środowiska naukowego, a jej działalność skupia się na szerzeniu rzetelnej informacji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.

Dlaczego warto się zaszczepić na COVID-19?

Wywiad z Piotrem Rzymskim, doktorem habilitowanym nauk medycznych z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, o białej księdze „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” stworzonej w ramach projektu „Nauka przeciw pandemii”, o szczepionce mRNA przeciw COVID-19 oraz o pandemii.