28 kwietnia 2021 Wróć

Biała księga „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”

Polscy klinicyści w ramach inijcatywy „Nauka przeciw pandemii” przygotowali kompleksowe kompendium wiedzy o przebiegu i skutkach zdrowotnych COVID-19 wraz z rekomendacjami dot. diagnostyki i leczenia.

Stan pandemii COVID-19 trwa już ponad rok. Jest to czas, który przyniósł nowe doświadczenia związane z istotą choroby COVID-19 i pokazał, że diagnozowanie oraz leczenie zespołów chorobowych występujących po jej przebyciu będzie stanowiło istotny element terapii w nadchodzących latach. Świadomi tego klinicyści w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” opracowali białą księgę pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”. Jest to pierwsza tak kompleksowa publikacja dotycząca wieloukładowych objawów, najbardziej powszechnych powikłań i rekomendacji terapeutycznych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Zagrożenia płynące z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 to nie tylko to, co dzieje się w fazie ostrej choroby. Poważne i odległe w czasie powikłania mogą dotykać dużego odsetka osób, które przechorowały COVID-19. Dzięki wytężonej pracy klinicystów i naukowców wiadomo już coraz więcej o zespole long COVID-19 i post-COVID-19, czyli o utrzymujących się bardzo długo, a być może nawet trwałych, objawach chorobowych. Rehabilitacja i leczenie tych pacjentów będzie nie lada wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej.

Ponieważ brak wiedzy opartej na faktach naukowych może sprzyjać dezinformacji, zespół kilkunastu klinicystów i naukowców z kluczowych dziedzin medycyny i biologii przygotował białą księgę pod tytułem „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”. Zawiera ona aktualną, zweryfikowaną wiedzę o objawach choroby COVID-19, jej powikłaniach oraz rekomendacjach terapeutycznych.

Na kanwie sukcesu pierwszej publikacji ekspertów zrzeszonych w inicjatywie „Nauka przeciw pandemii” i w oparciu o konieczność dalszej edukacji społeczeństwa oraz walki z dezinformacją, grono klinicystów postanowiło przedstawić szereg analiz i rekomendacji, mających realny wpływ na zdrowie Polaków, zarówno w niedalekiej, jak i długoterminowej perspektywie.

Publikacja powstała z inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala, a wśród jej twórców znajdują się wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki:

Dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakologia
Prof. Andrzej M. Fal (przewodniczący)
Prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiologia
Dr Bożena Homola, pulmonologia
Prof. Zbigniew Hruby, nefrologia
Prof. Adam Kobayashi, neurologia
Prof. Bartosz Łoza, psychiatria
Prof. Andrzej Matyja, chirurgia
Prof. Piotr Pruszczyk, angiologia
Dr hab. n. med. Piotr Rzymski, biolog, immunologia
Prof. Jacek Szepietowski, dermatologia
Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, intensywna terapia, układ oddechowy
Prof. Jan Szczegielniak, fizjoterapia
Prof. Jacek Wysocki, pediatria
Prof. Joanna Zajkowska, choroby zakaźne
Dr n. o zdr. Sebastian Zduński, fizjoterapia

„Pomimo budowanej odporności zbiorowej należy mieć na uwadze miliony osób, które przechorowały już COVID-19 i mogą nie mieć świadomości na temat długofalowych skutków zdrowotnych choroby. Opracowana biała księga to pierwsze tak kompleksowe kompendium wiedzy dotyczące wieloukładowych objawów i najbardziej powszechnych powikłań zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Podczas roku pandemii zebraliśmy dużo danych i jeszcze więcej doświadczeń dotyczących COVID-19, które pomogą nam w walce z tą chorobą i w leczeniu związanych z nią komplikacji.” – zapowiedział prof. Andrzej M. Fal.

Celem białej księgi jest holistyczne ukazanie długofalowych skutków zdrowotnych, jakie niesie ze sobą COVID-19. Publikacja to także źródło wiedzy dla osób, które przeszły COVID-19, a także systemu opieki zdrowotnej na temat diagnostyki i terapii w przypadku utrzymujących się objawów i powikłań.

Więcej informacji na stronie bezpośrednio pod linkiem biała księga „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”