Nauka przeciw pandemii

Nauka przeciw pandemii to inicjatywa zrzeszająca uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.

Biała księga - Szczepienia przeciw COVID-19 Biała księga - Objawy i skutki COVID-19

W szczególności nasze działania obejmują:

 • Szerzenie zweryfikowanej, merytorycznej wiedzy o szczepieniach przeciw COVID-19
 • Edukowanie na temat zastosowania innowacyjnych technologii w szczepieniach przeciw COVID-19
 • Dostarczanie sprawdzonych informacji na temat zagadnienia przedstawicielom środowiska medycznego, mediom oraz szerzej ogółowi społeczeństwa
 • Wspieranie wszystkich działań zmierzających do świadomego poddania się szczepieniu jak największej części społeczeństwa

W efekcie naszych działań chcemy przyczynić się do zmiany niepokojących postaw społecznych i wesprzeć osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszczepialności populacji. Tylko dzięki temu uda się nam razem pokonać pandemię.

Radę programową inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” tworzą:

 • Dr n. farm. Leszek Borkowski, Fundacja Razem w chorobie
 • Prof. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska
 • Prof. Andrzej M. Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Prof. Robert Flisiak, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Prof. Jacek Jemielity, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Jacek Krajewski, Federacja Porozumienie Zielonogórskie
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Prof. Andrzej Matyja, Naczelna Rada Lekarska, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. n. med. Piotr Rzymski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dr n. med. Michał Sutkowski
 • Prof. Krzysztof Simon, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. Jacek Wysocki, Polskie Towarzystwo Wakcynologii
 • Prof. Joanna Zajkowska, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Przedstawiciele środowiska naukowego w ramach inicjatywy

„Nauka przeciw pandemii”

przygotowali białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne
technologie i efektywność” będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.

Pobierz białą księgę

Zawarte w niej treści stanowią wsparcie dla środowiska lekarskiego i służb medycznych, którzy mają codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz ogółu społeczeństwa, którzy poszukują popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i typów stosowanych szczepionek. Publikacja to pierwszy, tak kompleksowy, dokument przygotowany przez przedstawicieli nauki i medycyny praktycznej na rzecz edukacji i szerzenia rzetelnej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19.

„Nauka przeciw pandemii” to otwarta inicjatywa, do której mogą dołączyć eksperci, organizacje i instytucje pragnące zaangażować się na rzecz szerzenia rzetelnej wiedzy i edukacji wskazanych środowisk, przyczyniając się tym samym do wzrostu wyszczepialności przeciw SARS-CoV-2 i przyspieszenia końca pandemii. Eksperci i organizacje zrzeszeni pod tym szyldem działają zgodnie z celami i założeniami Narodowego Programu Szczepień. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: naukaprzeciwpandemii@ptzp.org.

Na kanwie sukcesu pierwszej publikacji ekspertów zrzeszonych w inicjatywie „Nauka przeciw pandemii” i w oparciu o konieczność dalszej edukacji społeczeństwa, grono ekspertów postanowiło przedstawić szereg analiz i rekomendacji, mających realny wpływ na zdrowie Polaków. Brak wiedzy opartej na faktach naukowych może sprzyjać dezinformacji, dlatego też zespół kilkunastu klinicystów i naukowców z kluczowych dziedzin medycyny i biologii przygotował białą księgę pod tytułem:

„Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”.

 

Pobierz białą księgę

Autorami Białej Księgi pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów” jest Rada Klinicystów inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”, w skład której wchodzą:

 • Dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakologia
 • Prof. Andrzej M. Fal (przewodniczący)
 • Prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiologia
 • Dr Bożena Homola, pulmonologia
 • Prof. Zbigniew Hruby, nefrologia
 • Prof. Adam Kobayashi, neurologia
 • Prof. Bartosz Łoza, psychiatria
 • Prof. Andrzej Matyja, chirurgia
 • Prof. Piotr Pruszczyk, angiologia
 • Dr hab. n. med. Piotr Rzymski, biolog, immunologia
 • Prof. Jacek Szepietowski, dermatologia
 • Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, intensywna terapia, układ oddechowy
 • Prof. Jan Szczegielniak, fizjoterapia
 • Prof. Jacek Wysocki, pediatria
 • Prof. Joanna Zajkowska, choroby zakaźne
 • Dr n. o zdr. Sebastian Zduński, fizjoterapia